TRXHome.net
اپلیکیشن موزیک کسب درآمد
پشتیبانی چرا TRX آموزش
فروشگاه
اخبار و مقالات
نصب و تنظیم بند
استفاده از درخت بند
تنظیم بند - کوتاه ترین حالت
تنظیم بند - کوتاه
تنظیم بند - متوسط
راهنمایی های اولیه استفاده از بند تی آر ایکس
انتخاب تکیه گاه مناسب برای نصب بند
کوتاه و بلند کردن بند
تنظیم بند - ساق پا
تنظیم بند - بلند ترین حالت
نحوه قراردادن پنجه پا در بند
نحوه قرار دادن پاشنه پا در بند
نحوه یکی کردن دستگیره ها
بالشتک نصب درب
نحوه نصب بالشتک مخصوص نصب درب